Hjälpsida till enkätsystemet/vanliga frågor

Tillbaka till inloggningssidan

Har du fått både en "Enkätkod" och en "Personlig kod"? Blir inte din kod godkänd? Vad står INCA för? Vem är ansvarig för denna sida?